Objava smrtovnice

OBAVJEŠTENJE: Oslobođenje vikendom izlazi kao dvobroj!

Koliko osoba će biti na smrtovnici

OSOBE

 

Napomena: Cijene formata su sa jednom fotografijom, za svaku dodatnu fotografiju doplata je 2,50 KM

Ukoliko ste zainteresovani, sjećanja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Cijena ostaje ista.

Ukoliko ste zainteresovani, sjećanja i smrtovnice mogu imati vjerski simbol uz doplatu 5 KM ili vjerski simbol i ornament uz doplatu10 KM

SLJEDEĆI KORAK